عنوان: جایگاه گیاه لاله واژگون در منابع مکتوب طب ایرانی

“یک مطالعه تاریخی”

توضیح اجمالی: جهت بررسی یافته های موجود در متون طب سنتی ایرانی در این مطالعه، سعی شده است لاله سرنگون که یکی از اقسام Fritillaria بوده و در طول تاریخ طب سنتی ایران و چین مصرف موضعی در کمردردها داشته است معرفی و سیر ورود آن را در عرصه درمان، بعنوان یک موضوع تاریخ پزشکی بررسی گردد. یازده مرجع مهم طب سنتی در طول تاریخ بررسی شده و سیر ورود این مفرده به متون طب سنتی و نظرات حکمای مختلف در مورد کاربردهای آن بررسی شده است. اولین بار حکیم مومن تنکابنی این گیاه را در قرن ۱۱ هجری جهت درمان موضعی درد کمر مطرح کرده است. در منابع طب ایرانی اشاره‌ای به مصرف خوراکی آن نشده است. یافته های جدید نیز مصرف خوراکی آن را منع کرده است. پیشنهاد می‌گردد، مطالعات آزمایشگاهی و بالینی با استفاده از فراورده های موضعی این گیاه در موضوع گرفتگی های عضلانی انجام شود.

Abstract:

Background and Aim: Fritillaria plant belongs to the lily family (Liliaceae) and naturally grows in cold areas, highlands, rocky slopes and cliffs. This study examines the emergence of this plant in the written references of Traditional Persian Medicine (TPM).

Materials and Methods: In this research, we searched native names of Fritillaria imperialis (laleh sarnegoun) in outstanding references of TPM including: Almansori fi Teb, Al-Qanon fi Teb, Al-saidana fi Teb, Al-Abnieh an Haghayegh Al-Advieh, Al-Aghraz Al-Tibbia, Ekhtiyarat Badi’i, Al-Mo’tamed fi Al-AdviehAl-Mofrade, Tazkereh-ye Davoud, Tohfeh Al-Momenin, Makhzan Al-Aladvieh and MohitA’azam.

Results: Fritillaria is one among thousands of medical materials added to the pharmacopeia books in TPM from Avicenna’s era (the 4th century AH) up to the13th century AH. In our review, the first report of Fritillaria was found in the book of Tohfeh Al-Mo’menin written by Hakim Mo’men Tonekaboni. He discovered the therapeutic effect of the oil of Fritillaria imperialis against sciatica.

Conclusion: TPM was represented as a dynamic medicine culture characterized by continual expansion of its written references.

Keywords: Fritillaria imperialis, Traditional Persian Medicine, Haki‌m Momen Tonekaboni.

Writers: Afsaneh Bonyadi, Seyyedali Mozaffarpur, Mohammad Azadbakht, Mortaza Mojahedi.

***

Download Article:

۲۰۱۷_The_Emergence_of_Fritillaria

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید