عنوان: تاثیر شیاف واژینال بارهنگ در خونریزی رحمی در مبتلایان به لیومیوم رحمی

زمینه و هدف: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار دو سو کور که بر  روی ۶۰  نفر از بیماران مبتلا به لیومیوم رحمی با خونریزی شدید قاعدگی مراجعه کننده به کلینیک طوبی ساری انجام شده است. در این مطالعه به ۳۰ نفر از بیماران، شیاف واژینال بارهنگ هر ۸ ساعت یک عدد و به ۳۰ نفر دیگر شیاف پلاسبو هر ۸ ساعت یک عدد در ۳ روز اول قاعدگی تجویز شد و این مداخله سه ماه متوالی تکرار شد. هر دو گروه کپسول مفنامیک اسید را همراه مداخله دریافت کردند. حجم خونریزی و طول مدت خونریزی قبل از مداخله و در پایان هر یک از سه دوره قاعدگی بر اساس چارت PBLACثبت گردید. قبل از انجام کارآزمایی بالینی چون مطالعه‌ای جهت بررسی اثر ضد التهابی عصاره برگ بارهنگ روی بافت اندمتر رحم وجود نداشت، بنابراین ابتدا در یک مطالعه حیوانی به بررسی اثر عصاره این گیاه روی بافت اندومتر Rat  پرداختیم، که نتایج بررسی نمونه‌ها هیچگونه آسیب یا واکنش التهابی و تخریبی بر ساختار پوششی واژن و رحم را نشان نداد.

یافته‌ها: امتیاز میزان خونریزی بر اساس میانگین نمره PBAC به طور مشخصی بعد از مصرف سه دوره دارو کاهش یافت.  میزان حجم خونریزی  در گروه شیاف از ۱۸۹±۶/۶۵۲ به ۱۳۹±۶/۱۷۵ بعد از سه ماه مداخله کاهش یافت و در گروه پلاسبو از۱۹۲± ۳/۷۷۵ به ۲۴۷±۸۲۵ افزایش یافت. (۶۳/۰=p قبل از مداخله به  ۰۰۶/۰ p=  بعد از سه ماه مداخله رسید). روند بهبودی در هر گروه شیاف بارهنگ معنی دار بود. طول مدت خونریزی در گروه  شیاف به کاهش یافت اما تفاوت معنی داری بین دو گروه شیاف و پلاسبو در کاهش طول دوره خونریزی مشاهده نشد.

نتیجه گیری: شیاف واژینال بارهنگ می‌تواند در کاهش حجم خونریزی ناشی از فیبروم رحمی و کاهش نسبی تعداد روزهای خونریزی در این افراد، موثر باشد.

Writers: FATEMEH NAVAEI, MOHAMMAD ALI EBRAHIMZADEH, EBRAHIM NASIRI FORMI, AGHDAS EBADI JAMKHANEH

جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید