ad

مجید انصاری اصل » اساتید،متخصصین و پژوهشگران طب ایرانی

مجید انصاری اصل

محل کار NTNU- Norwegian University of Science and Technology

اطلاعات بیوگرافی

علاقه مندی های تخصصی:

  • اندازه گیری رنگ و ظاهر، تصویربرداری، پردازش تصویر
  • کنترل سخت افزار، فناوری های پیشرفته
دسته بندی ها: شبکه فعالین در حوزه تجهیزات تشخیص و درمان در طب ایرانی
Updated 3 ماه ago.
دکتر الهام اختری -متخصص طب ایرانی