ad

دکتر عطا امانی » اساتید،متخصصین و پژوهشگران طب ایرانی

دکتر عطا امانی

محل کار دانشکده طب سنتی شهید بهشتی

اطلاعات بیوگرافی

علاقه مندی های تخصصی:

طراحی و ساخت تجهیزات تشخیص و درمان پزشکی

دسته بندی ها: شبکه فعالین در حوزه تجهیزات تشخیص و درمان در طب ایرانی
Updated 4 ماه ago.
دکتر الهام اختری -متخصص طب ایرانی