خانه برچسب‌ها Temperament

برچسب: Temperament

دیابت نوع 1

Comparing Mizaj (temperament) in type 1diabetes mellitus and healthy controls: A...

عنوان: مقایسه مزاج مبتلایان به دیابت تیپ 1 با افراد سالم یک مطالعه مورد شاهدی توضیح اجمالی: هدف مطالعه: دیابت در طب ایرانی بر اساس...
An Assessment of the Agreement between Persian Medicine Experts on Mizaj Identification

An Assessment of the Agreement between Persian Medicine Experts on Mizaj...

عنوان: بررسی توافق متخصصین طب ایرانی در تعیین مزاج توضیح اجمالی: تعیین مزاج یکی از ضروری ترین امور مرتبط با فعالیت های پژوهشی و بالینی طب ایرانی...
eliability and Validity Assessment of Mizaj Questionnaire: A Novel Self-report Scale in Iranian Traditional Medicine

Reliability and Validity Assessment of Mizaj Questionnaire: A Novel Self-report Scale...

Writers: Morteza Mojahedi 1; Mohsen Naseri 2,*; Reza Majdzadeh 3; Mansoor Keshavarz 4,5; Mohammad Ebadini 5; Esmaeil Nazem 5; Mohsen Saberi Isfeedvajani 6 1Department of Iranian...
An Assessment of the Correlation between Happiness and Mizaj (Temperament) of University Students in Persian Medicine

An Assessment of the Correlation between Happiness and Mizaj (Temperament) of...

عنوان: بررسی ارتباط شادکامی و مزاج در دانشجویان  توضیح اجمالی: هر چند در طب ایرانی شاخص‌های فراوانی جهت تعیین مزاج برشمرده شده است ولی میزان شاخص‌های...