خانه برچسب‌ها Reza Majdzadeh

برچسب: Reza Majdzadeh

پرسشنامه تعیین مزاج مجاهدی

Reliability and validity assessment of Mizaj questionnaire: a novel self-report scale in Iranian traditional medicine توضیح اجمالی: پرسشنامه ده سوالی تعیین مزاج مجاهدی، اولین پرسشنامه...