خانه برچسب‌ها Pain

برچسب: pain

Chamomile efficacy in patients of the irritable bowel syndrome

The efficacy and safety of medical leech therapy for osteoarthritis of...

عنوان: اثرگذاری و ایمنی زالودرمانی طبی برای استئوآرتریت زانو: یک متاآنالیز برای کارآزمایی‌های بالینی تصادفی توضیح اجمالی: جستجو تا January 2018 در پایگاه‌های معتبر صورت...