خانه برچسب‌ها Mizaj

برچسب: Mizaj

دیابت نوع 1

Comparing Mizaj (temperament) in type 1diabetes mellitus and healthy controls: A...

عنوان: مقایسه مزاج مبتلایان به دیابت تیپ 1 با افراد سالم یک مطالعه مورد شاهدی توضیح اجمالی: هدف مطالعه: دیابت در طب ایرانی بر اساس...
پرسشنامه تعیین مزاج سلمان نژاد

Design and Validation of Mizaj Identification Questionnaire in Persian Medicine

توضیح اجمالی: این پرسشنامه به پاس زحمات دستیار پرتلاش طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل آقای دکتر حسین سلمان نژاد، پرسشنامه بیست سوالی تعیین مزاج...
رابطه بین مزاج و شاخص های آن در طب ایرانی

The Relationship Between Mizaj and Its Indices in Persian Medicine

عنوان: رابطه بین مزاج و شاخص های آن در طب ایرانی توضیح اجمالی: منابع طب ایرانی خصوصیات مختلف جسمی روحی و فیزیولوژیک بدن را در...
eliability and Validity Assessment of Mizaj Questionnaire: A Novel Self-report Scale in Iranian Traditional Medicine

Reliability and Validity Assessment of Mizaj Questionnaire: A Novel Self-report Scale...

Writers: Morteza Mojahedi 1; Mohsen Naseri 2,*; Reza Majdzadeh 3; Mansoor Keshavarz 4,5; Mohammad Ebadini 5; Esmaeil Nazem 5; Mohsen Saberi Isfeedvajani 6 1Department of Iranian...