خانه برچسب‌ها Mizaj Articles

برچسب: Mizaj Articles

شاخص های تعيين مزاج معده در طب سنتی ايرانی

شاخص های تعيين مزاج معده در طب سنتی ايرانی

" مروري بر شاخص های تعيين مزاج معده در طب سنتي ايرانی " توضیح اجمالی: بیماری ‌های گوارشی ازمهم‌ترین بیماری‌های مبتلا به جوامع مختلف می‌باشد....
بررسی ارتباط مزاج گرم و سرد با علایم سندرم پیش از قاعدگی

بررسی ارتباط مزاج گرم و سرد با علایم سندرم پیش از...

بررسی ارتباط مزاج گرم و سرد با علایم سندرم پیش از قاعدگی توضیح اجمالی: سندرم پیش از قاعدگی از شکایاتی است که درصد قابل توجهی...

Functional dyspepsia: A new approach from traditional Persian medicine

Click here for download Article  

CLINICAL EVALUATION OF MIZAJ (TEMPERAMENT) OF THE SUBJECTS OF PELVIC INFLAMMATORY...

Click here for download Article  

Diagnostic utility of reflux disease symptoms

Click here for download Article