خانه برچسب‌ها Mahin Tafazoli

برچسب: Mahin Tafazoli

The effect of educational package on sexual function in cold temperament...

عنوان: اثر بسته آموزش تدابیر طب ایرانی بر بهبود عملکرد جنسی زنان سرد مزاج توضیح اجمالی: عملکرد جنسی مناسب یکی از مهمترین محورهای رضایت از...