خانه برچسب‌ها Infertility

برچسب: Infertility

The Report of a Treatment of Recurrent Ovarian Endometriotic Cyst by...

Abstract Endometriosis is a benign disease of women which is often displayed with chronic pelvic pains and sterility. Ovary endometrioma is one of common causes...
ناباروری

Treatment of Fallopian Tubes Obstruction in an Infertile Woman using Iranian...

  دیدگاه متخصصین: بیمار بانوی 28 ساله با شکایت بسته بودن لوله رحمی و ناباروری به درمانگاه طب سنتی مراجعه کرده و تحت درمان آبزن،...