خانه برچسب‌ها Happiness

برچسب: Happiness

An Assessment of the Correlation between Happiness and Mizaj (Temperament) of University Students in Persian Medicine

An Assessment of the Correlation between Happiness and Mizaj (Temperament) of...

عنوان: بررسی ارتباط شادکامی و مزاج در دانشجویان  توضیح اجمالی: هر چند در طب ایرانی شاخص‌های فراوانی جهت تعیین مزاج برشمرده شده است ولی میزان شاخص‌های...