خانه برچسب‌ها Cytotoxic

برچسب: Cytotoxic

article

Investigation of some biologic activities of Swertia longifolia Boiss

بررسی برخی فعالیت های بیولوژیکی گیاه Swertia longifolia گیاه مریم کوهی (Swertia) در کشورهای آسیای جنوبی و شرقی پراکنش دارد و در طب سنتی به...
مقاله

CYTOTOXIC ACTIVITY OF EXTRACTS AND PURE COMPOUNDS OF BRYONIA ASPERA

فعالیت های سیتوتوکسیک عصاره استخراج شده از گیاه Bryonia aspera فعالیت های سیتوتوکسیک ترکیبات استخراج شده از ریشه های گیاه Bryonia aspera بر علیه سه...