خانه برچسب‌ها Bryonia aspera

برچسب: Bryonia aspera

مقاله

CYTOTOXIC ACTIVITY OF EXTRACTS AND PURE COMPOUNDS OF BRYONIA ASPERA

فعالیت های سیتوتوکسیک عصاره استخراج شده از گیاه Bryonia aspera فعالیت های سیتوتوکسیک ترکیبات استخراج شده از ریشه های گیاه Bryonia aspera بر علیه سه...