خانه برچسب‌ها Anti-prolifrative activity

برچسب: Anti-prolifrative activity

Cytotoxic evaluation of Melia azedarach in comparison with, Azadirachta indica and...

ارزیابی سیتوتوکسیک گونه ی Melia azedarach در مقایسه با Azadirachta indica و بررسی فیتوشیمایی آن گیاه زیتون تلخ (Melia azedarach) یک گیاه دارویی مهم در...