خانه برچسب‌ها Afsaneh Bonyadi

برچسب: Afsaneh Bonyadi

جایگاه گیاه لاله واژگون در منابع مکتوب طب ایرانی

The Emergence of Fritillaria imperialis in Written References of Traditional Persian...

عنوان: جایگاه گیاه لاله واژگون در منابع مکتوب طب ایرانی "یک مطالعه تاریخی" توضیح اجمالی: جهت بررسی یافته های موجود در متون طب سنتی ایرانی در...