خانه برچسب‌ها 2012 Articles

برچسب: 2012 Articles

The Effects of Unripe Grape Juice on Lipid Profile Improvement

توضیح اجمالی: اعتقاد به مصرف آبغوره از قدیم جهت کاهش چربی بین مردم رایج بوده است. در این مطالعه به ارزیابی تاثیر این ماده...

Cutaneous complications of improper leech application

عنوان: عوارض پوستی ناشی از استفاده نادرست از زالو توضیح اجمالی: بیمار یک مرد 50 ساله قفقازی بوده که با یک ضایعه پوستی مراجعه نموده...

Efficacy of leech therapy and Ayurvedic compound in Vitiligo: A Quasi...

عنوان: اثربخشی زالو درمانی و ترکیب آیورودیک در ویتیلیگو: یک مطالعه شبه تجربی توضیح اجمالی: ویتیلیگو یک بیماری شایع پوستی ایدیوپاتیک است که 4-1 درصد...

Case study of leech application in diabetic foot ulser

عنوان: مطالعه موردی از کاربرد زالو در زخم پای دیابتی توضیح اجمالی: 30% از زخم‌های نروپاتیک دیابتی درمان‌های استاندارد را در طی 20 هفته دریافت...

Randomised controlled trial with medical leeches for osteoarthritis of the knee

عنوان: کارآزمایی بالینی تصادفی با زالوهای طبی برای استئوآرتریت زانو توضیح اجمالی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی، بیماران بطور داوطلبانه به مطالعه دعوت شدند....

Vicia variabilis a Nutritive Feed for Domesticated Animals: A Survey about...

Click here for download Article  

Ethnobotanical survey of herbal remedies traditionally used in Kohghiluyeh va Boyer...

مطالعه اتنوبوتانی (Ethnobotanical) گیاهان دارویی کهگیلویه و بویر احمد ایران بررسی اتنوبوتانی (Ethnobotanical) گیاهان دارویی و درمان های سنتی در منطقه کهگیلویه و بویر احمد...