خانه برچسب‌ها گندم

برچسب: گندم

حبوبات پر مصرف

حبوبات پر مصرف

بهترین حبوبات برای انسان گندم است زیرا حرارت آن شبیه حرارت غریزی انسان است. گندم: گرم و تر. بهترین غذای تندرستان، کثیرالغذا(خلط دم سالم...