خانه برچسب‌ها گرمازدگی سالمندان

برچسب: گرمازدگی سالمندان

برای جلوگیری از گرمازدگی سالمندان چه اقداماتی باید انجام داد؟

برای جلوگیری از گرمازدگی سالمندان چه اقداماتی باید انجام داد؟

در هوای گرم تابستان احتمال بروز گرمازدگی برای افراد زیاد است، این احتمال برای گروه های آسیب پذیر تر از جمله کودکان، بیماران و...