خانه برچسب‌ها چاقی و اضافه وزن

برچسب: چاقی و اضافه وزن

راهکارهای طب ایرانی در چاقی و اضافه وزن

راهکارهای طب ایرانی در چاقی و اضافه وزن

" راهکارهای طب ایرانی در چاقی و اضافه وزن " از منظر طب ایرانی، علت اضافه وزن افزایش رطوبت در بدن است. این رطوبت می‌تواند...
راهکارهای طب ایرانی در چاقی و اضافه وزن

راهکارهای طب ایرانی در چاقی و اضافه وزن

" راهکارهای طب ایرانی در چاقی و اضافه وزن " از منظر طب ایرانی، علت اضافه وزن افزایش رطوبت در بدن است. این رطوبت می‌تواند...
عوامل موثر در پدیده چاقی شکم و پهلو از منظر طب ایرانی

عوامل موثر در پدیده چاقی شکم و پهلو از منظر طب...

"عوامل موثر در پدیده چاقی شکم و پهلو از منظر طب ایرانی" از دیدگاه طب سنتی ایران هرچه مزاج فرد تری و رطوبت بیشتری داشته...
افزایش وزن و اثرات خانه نشینی بر آن

افزایش وزن و اثرات خانه نشینی بر آن

خانه نشینی و افزایش وزن این روزها بسیاری از افراد با خانه نشینی در معرض اضافه وزن قرار گرفته‌اند. چه کنیم تا روند افزایش وزن را...