خانه برچسب‌ها پایایی

برچسب: پایایی

بررسی پایایی شاخص های تعیین مزاج و تعییین روایی ملمس و هیئت بنیه اعضا

بررسی پایایی شاخص های تعیین مزاج و تعییین روایی ملمس و...

چکیده مقدمه و هدف: مفهوم مزاج بعنوان یکی از بنیادی ترین مبانی طب سنتی ایران در تشخیص سلامت، بیماری، توصیه‌های حفظ سلامتی و درمان، نقش...