خانه برچسب‌ها نوشيدني ها

برچسب: نوشيدني ها

از خوردن يخ پرهيز کنيد !!

  براي خنک کردن آب جهت رفع عطش از انداختن يخ به طور مستقيم داخل ظرف آب يا نوشيدني خودداري کنيد! يخ شديدا براي احشا و...