خانه برچسب‌ها ناصر سبزیان پور

برچسب: ناصر سبزیان پور

نسل راحت الحلقوم !!

نسل راحت الحلقوم !!

نسل راحت الحلقوم !! نگاهی به پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های اطرافتان بیندازید، سختی‌های زیادی کشیده‌اند رنج‌ها و مرارت‌های فراوانی تجربه کرده‌اند. اما افسرده نیستند، ناامید و...