خانه برچسب‌ها مقالات 2020

برچسب: مقالات 2020

Physical Activity and Exercise Recommendations for Children in Persian Medicine: A...

عنوان: توصیه‌های مربوط به فعالیت بدنی و ورزش برای کودکان در طب ایرانی نتایج: در آثار ابن سینا و سایر فیلسوفان پزشکی پارسی، ورزش معنای...

A case Report of Rectorrhagia after improved Heavy menstrual bleeding and...

عنوان: گزارش یک مورد رکتوراژی بعد از بهبود خونریزی شدید رحمی و بررسی علت آن بر اساس مبانی طب سنتی ایرانی توضیح اجمالی: از دیدگاه...

The Effect of plantago major VAGINAL SUPP on Heavy Menstrual Bleeding...

عنوان: تاثیر شیاف واژینال بارهنگ در خونریزی رحمی در مبتلایان به لیومیوم رحمی زمینه و هدف: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار دو سو...

 The effect of Music Therapy and Aromatherapy with Chamomile-Lavender Essential Oil...

عنوان: تأثیر موسیقی درمانی و رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس بابونه بر اضطراب پرستاران بالینی: کارآزمایی بالینی تصادفی و دوسوکور توضیح اجمالی: این یک کارآزمایی...

Anti-cancer effect of Urginea maritima bulb extract invitro through cell cycle...

عنوان: تاثیر ضد سرطانی عصاره پیاز عنصل در القاء توقف رشد و آپوپتوز در رده سلولی سرطان پستان این مطالعه، یک مطالعه آزمایشگاهی است جهت...

Effects of Exercise on Depression,Anxiety, Cognitive Control, Craving, Physical Fitness and...

عنوان: تاثیر ورزش بر افسردگی، اضطراب، کنترل شناختی، وسوسه، آمادگی جسمی و کیفیت زندگی در معتادین به شیشه توضیح اجمالی: در ابتدا آماری از میزان...

 … Intermittent fasting from dawn to sunset for 30 consecutive days...

توضیح اجمالی: روزه گرفتن از طلوع تا غروب آفتاب به مدت 30 روز متوالی، موجب ایجاد الگوی پروتئینی ضدسرطانی و افزایش پروتئین‌های کلیدی دخیل...

Evaluation of Uterine Warm and Cold Distemperament (Su-e Mizaj) in Persian...

عنوان: بررسی سوء مزاج‌های گرم و سرد رحم در طب ایرانی: یک مطالعه کیفی توضیح اجمالی: هدف از این مطالعه کیفی که به روش تحلیل...

The role of manual therapy/practices (dry cupping, wet cupping, leech therapy,...

عنوان: نقش اعمال یداوی (بادکش،حجامت، زالو، فصد یا فلبوتومی) روی امراض ریوی توضیح اجمالی: اعمال یداوی (بادکش،حجامت، زالو، فصد و فلبوتومی) یکی از سه پایه...

Complications of leech therapy

توضیح اجمالی: در این مطالعه مروری، مقالات مرتبط با عوارض زالودرمانی با زبان انگلیسی از سال 2000 تا تاریخ جولای 2018 جمع آوری شده...