خانه برچسب‌ها مقالات 2013

برچسب: مقالات 2013

Sleep-wake disorders and dermatology

توضیح اجمالی: خواب یک روند فعال است که حدود یک سوم زندگی انسان‌ها را اشغال می‌کند. با این حال، مطالعات نسبتاً کمی در مورد...

Cutaneous pseudolymphomas after leech therapy

عنوان: سودولیمفومای پوستی بعد از زالودرمانی توضیح اجمالی: یک زن 77 ساله با درد خفیف پشت و لگنش نوروژنیک جهت جراحی رفع تنگی کانال نخاعی...

Flap Infection Associated with Medicinal Leeches in Reconstructive Surgery: Two New...

عنوان: عفونت فلپ مرتبط با زالو درمانی در جراحی ترمیمی: دو ارگانیسم جدید مقاوم به درمان توضیح اجمالی: بیمار آقای 68 ساله مبتلا به دیابت...

مروری بر جايگاه اعراض نفسانی و اثر آن بر نازايی: از...

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید  

The Reliability and Validity of the Persian Version of Sinonasal Outcome...

Click here for download Article

The relationship between heart and stomach in Iranian traditional medicine: a...

Click here for download Article  

The effects of green Ocimum basilicum hydroalcoholic extract on retention and...

Click here for download Article  

Plants used to treat “tabe rebá” (malaria like fever) in Iranian...

Click here for download Article