خانه برچسب‌ها مزاج معتدل

برچسب: مزاج معتدل

خواب از دیدگاه طب ایرانی

خواب از دیدگاه طب ایرانی

"خواب از دیدگاه طب ایرانی"   1) خواب از موضوعات مهم در طب ایرانی است. تا آنجا که خواب و بیداری یکی از اصول ششگانه ی...
مزاج اعضاء

مزاج اعضاء

مزاج اعضاء   مزاج خاص انسان یعنی مزاج جبلی انسان، مزاج معتدل است. از بین اعضای بدن انسان، معتدل ترین عضو، پوست است و آن هم پوست...

مزاج گرم و خشک

  نشانه های مزاج گرم و خشک کیفیت غالب دراین افراد گرمی و خشکی است و به اصطلاح « افراد صفراوي» نامیده می شوند. این افراد...

مزاج گرم و تر

  نشانه های مزاج گرم وتر افراد با مزاج گرم و تر، اصطلاحا« افراد دموي» نامیده می شوند و خصوصیات غلبه خلط دم (خون) را دارند....

مزاج سرد و تر

  نشانه های مزاج سرد و تر افراد داراي مزاج سرد و تر که بعضا دارای علایم غلبه خلط بلغم هستند و به اصطلاح« افراد بلغمی»...

مزاج سرد و خشک

  نشانه های مزاج سرد و خشک افراد با مزاج سرد وخشک به اصطلاح « افراد سوداوي» نامیده شده و دارای کیفیت سردی و خشکی هستند...

مزاج سرد(و معتدل در تری خشکی)

  نشانه های مزاج سرد غلبه چربی و سستی بافت نرم در این افراد مشهود است. افراد سرد مزاج معمولا دارای مو های کم پشت و...

مزاج گرم(و معتدل در تری خشکی)

  نشانه های مزاج گرم این افراد معمولا دارای بافت های عضلانی هستند و اگر هم لاغر هستند باز هم عضلات خوبی دارند. سینه پهن،...

تقسیم بندی مزاج ها

  در نگاه جناب شیخ الرئیس و کلیه حکمای طب سنتی ایران هر گروه جنسی، سنی،  نژادی و اقلیمی دارای مزاج خاص خود هستند و...

شاخص های تعیین مزاج

منابع مکتوب طب ایرانی با توجه به اهمیت تشخیص مزاج در این مکتب شاخص های فراوانی جهت تعیین مزاج مطرح و با عناوین مختلف...