خانه برچسب‌ها مزاج دماغ

برچسب: مزاج دماغ

مروری بر شاخص های تعیین مزاج دماغ در پزشکی ایرانی

مروری بر شاخص های تعیین مزاج دماغ در پزشکی ایرانی

چکیده: سابقه و هدف: در پزشكي ایراني مجموع خصوصیات فیزیكي، فیزیولوژیكي و رواني اختصاصي افراد تحت عنوان مزاج عام و نشانه‌های اختصاصي اعضا تحت عنوان...