خانه برچسب‌ها مزاج اعضاء

برچسب: مزاج اعضاء

مزاج اعضاء

مزاج اعضاء

مزاج اعضاء   مزاج خاص انسان یعنی مزاج جبلی انسان، مزاج معتدل است. از بین اعضای بدن انسان، معتدل ترین عضو، پوست است و آن هم پوست...