خانه برچسب‌ها مریم کوهی

برچسب: مریم کوهی

article

Investigation of some biologic activities of Swertia longifolia Boiss

بررسی برخی فعالیت های بیولوژیکی گیاه Swertia longifolia گیاه مریم کوهی (Swertia) در کشورهای آسیای جنوبی و شرقی پراکنش دارد و در طب سنتی به...