خانه برچسب‌ها محمد باقر رضایی

برچسب: محمد باقر رضایی

مطالعه تنوع در عملکرد گل محمدی مناطق غربی کشور

مطالعه تنوع در عملکرد گل محمدی مناطق غربی کشور

"مطالعه تنوع در عملکرد گل محمدی مناطق غربی کشور" توضیح اجمالی: پایه‌های گل محمدی از هشت نقطه تحت كشت در غرب کشور جمع‌آوری و در...