خانه برچسب‌ها فعل و انفعالات نفسانی

برچسب: فعل و انفعالات نفسانی

شاخص های تعیین مزاج

1-    ملمس:  این واژه به معنای وضعیت پوست بدن از دیدگاه معاینه کننده می باشد و خصوصیاتی مانند گرمی سردی و نرمی خشکی آن دال...