خانه برچسب‌ها فراكتال

برچسب: فراكتال

بررسي و تبیین روح طبیعی از دیدگاه مبانی طب سنتی بر اساس شواهد تجربی

بررسي و تبیین روح طبیعی از دیدگاه مبانی طب سنتی بر...

چکیده: روح در طب سنتي ايراني واسطه ايست بين نفس غير مادی و بدن مادی و با قوای خود افعال را انجام مي‌دهد. روح به...