خانه برچسب‌ها عباس تبریزیان

برچسب: عباس تبریزیان

قطعیت محکومیت عباس تبریزیان در دادسرای ویژه روحانیت

قطعیت محکومیت عباس تبریزیان در دادسرای ویژه روحانیت

دستور دادسرای ویژه روحانیت به وزارت بهداشت با توجه به قطعیت محکومیت عباس تبریزیان در دادسرای ویژه روحانیت: این روزها متن مربوط به محکومیت قطعی...