خانه برچسب‌ها سید کاظم طباطبایی طب اسلامی

برچسب: سید کاظم طباطبایی طب اسلامی

قلمرو دین از نظام سلامت کاملا جدا است …

  باعنوان طب اسلامی مخالف هستم ! _ در روایات شیعی نظام پزشکی و طبابت مشاهده نمیکنم. _ نظام سلامت و پزشکی هدف شریعت اسلام نبوده است. _...