خانه برچسب‌ها سيد محمدکاظم طباطبايي

برچسب: سيد محمدکاظم طباطبايي

رساله ذهبيّه (پژوهشی در اعتبار رساله ذهبيّه)-2

رساله ذهبيّه (پژوهشی در اعتبار رساله ذهبيّه)-۲

رساله ذهبيّه - پژوهشی در اعتبار رساله ذهبيّه *نتيجه ارزيابي سند: از مطالب پيشين، معلوم مي‌گردد که سند رساله ذهبيه، معتبر نيست؛ زيرا راوي اوّل و...
رساله ذهبیه (پژوهشی در اعتبار رساله ذهبیه)-1

رساله ذهبیه (پژوهشی در اعتبار رساله ذهبیه)-۱

رساله ذهبیه يا مذهّبه، نوشتاري در دانش پزشكي و منسوب به امام رضا (ع) است. چنان‌که از آغاز رساله مشخّص است، اين متن، به...