خانه برچسب‌ها سوسیس و کالباس

برچسب: سوسیس و کالباس

گوشت های پر مصرف

گوشت های پر مصرف

بیشترین غذاییت در بین غذاها را دارا هستند. بهترین گوشت برای انسان از نظر شباهت به مزاج او، گوشت گوسفند است خصوصا برۀ نر. ...