خانه برچسب‌ها روشنک مکبری نژاد

برچسب: روشنک مکبری نژاد

ماژور و مینور کبد

معیارهای ماژور و مینور تشخیصی سوء مزاجات کبد در طب سنتی...

Major and Minor Diagnostic Criteria of Liver Dystemperament in Iranian Traditional Medicine: A Qualitative Study عنوان: معیارهای ماژور و مینور تشخیصی سوء مزاجات کبد در...