خانه برچسب‌ها رشد کودکان

برچسب: رشد کودکان

دوران رشد کودک ( تدابیر 14-9 سالگی)

دوران رشد کودک ( تدابیر۱۴-۹ سالگی )

  در دختران توصیه شده است که از ۹ سالگی مکارم اخلاقی آموزش داده شوند و در پسران از 14 سالگی و از این سن...
دوران رشد کودک و تدابیر آن

دوران رشد کودک و تدابیر آن

دوران رشد از سن ۳۰-۰ سالگی است که خود به پنج مرحله تقسیم می شود. کودکان مزاجهای مختلف دارند، یعنی هر ۹ مزاج در کودکان...