خانه برچسب‌ها دکتر پریسا جعفری

برچسب: دکتر پریسا جعفری

پرسشنامه خود اظهاری مزاج جعفری جهت تعیین مزاج گرم و سرد...

توضیح اجمالی: پرسشنامه 13 سوالی تعیین مزاج گرم و سرد کبد، اولین پرسشنامه ارزیابی مزاج گرم و سرد کبد در طب ایرانی است که...
مویز ،دوست کبد و معده

مویز ،دوست کبد و معده

1) در طب ایرانی خوراکی‌هایی مانند مویز و کشمش در عین حال که یک غذای سالم و طبیعی هستند اثر درمانی نیز دارند. 2) مویزهای...
اصول نوشیدن آب

Water Intake from the Points of View of Rhazes and Avicenna

عنوان: اصول نوشیدن آب از منظر رازی و ابن سینا توضیح اجمالی: با توجه به خطرات و عوارض کم نوشی (هیپوهیدراتاسیون) و نیز پرنوشی (هیپرهیدراتاسیون)، تنظیم...