خانه برچسب‌ها دکتر پاکتچی

برچسب: دکتر پاکتچی

معیارها و روش‌های تشخیص حدیث جعلی

معیارها و روش‌های تشخیص حدیث جعلی

حال ما چگونه احادیث جعلی را تشخیص دهیم؟ یک راه، عرضه روایات بر قرآن است که خود ائمه فرمودند: هر حدیث که شنیدید را بر...