خانه برچسب‌ها دکتر مرتضی سلمان نژاد

برچسب: دکتر مرتضی سلمان نژاد

کتاب جستارهایی در مناسبات اسلام و طب

کتاب جستارهایی در مناسبات اسلام و طب

 (مجموعه مقالات برگزیده همایش نظام سلامت در اسلام) مشهد . فرودین 1396 در طول 40 سالی که از عمر با برکت جمهموری اسلامی می گذرد دهها...