خانه برچسب‌ها دکتر محمد عسکر فراشاه

برچسب: دکتر محمد عسکر فراشاه

یبوست، مادر بیماری ها

یبوست، مادر بیماری ها

  یکی از بیمارهای خاموشی که مبتلایان زیادی را از کوچک و بزرگ و پیر و جوان، گرفتار خود کرده 'یبوست' است. دلایل این بیماری...