خانه برچسب‌ها دکتر محمد زمانی

برچسب: دکتر محمد زمانی

نقش ابعاد آنتروپومتری بدن انسان در تعیین مزاج طب سنتی ایرانی

نقش ابعاد آنتروپومتری بدن انسان در تعیین مزاج طب سنتی ایرانی

"نقش ابعاد آنتروپومتری بدن انسان در تعیین مزاج طب سنتی ایرانی" توضیح اجمالی: ابعاد بدن از ثابت‌ترین شاخص‌های تعیین مزاج می‌باشد که تقریبا تمام منابع طب...