خانه برچسب‌ها دکتر مجید اصغری

برچسب: دکتر مجید اصغری

اولویت های پژوهشی در حوزه طب سنتی ایران

اولویت های پژوهشی در حوزه طب سنتی ایران

اولویت های پژوهشی در حوزه طب سنتی ایران Research Priorities in Traditional Persian Medicine     توضیح اجمالی: هر گاه در محافل علمی صحبت پژوهش و...
پیشنهادات دکتر مجید اصغری متخصص طب ایرانی درباره کرونا

پیشنهادات دکتر مجید اصغری درباره کرونا

پیشنهادات دکتر مجید اصغری متخصص طب ایرانی درباره کرونا: دقت شود اگر تب بالا باشد یا گلو خشک باشد یا سرفه خشک داشته باشید، تندی...