خانه برچسب‌ها دکتر فاطمه اقبالیان

برچسب: دکتر فاطمه اقبالیان

Improvement of Rosacea Symptoms in a 62-year-old Man with the Treatment...

  عنوان: بهبود سندروم روزاسه در مرد 62 ساله با درمان طب ایرانی دیدگاه متخصصین: یک آقای 62 ساله با قرمزی و پوسشول در صورت با...