خانه برچسب‌ها دکتر علی منتظری

برچسب: دکتر علی منتظری

An Assessment of the Correlation between Happiness and Mizaj (Temperament) of University Students in Persian Medicine

An Assessment of the Correlation between Happiness and Mizaj (Temperament) of...

عنوان: بررسی ارتباط شادکامی و مزاج در دانشجویان  توضیح اجمالی: هر چند در طب ایرانی شاخص‌های فراوانی جهت تعیین مزاج برشمرده شده است ولی میزان شاخص‌های...