خانه برچسب‌ها دکتر علیرضا یارقلی

برچسب: دکتر علیرضا یارقلی

مجموعه جلسات کارگروه رسانه در طب ایرانی

مجموعه جلسات کارگروه رسانه و وبینارهای مرتبط با طب ایرانی

کارگروه رسانه در طب ایرانی مکانی است برای اشتراک دانسته های مورد نیاز در ایجاد رسانه ای برای شناساندن طب ایرانی و ارائه نظرات...