خانه برچسب‌ها دکتر عباس علی پور

برچسب: دکتر عباس علی پور

رابطه بین مزاج و شاخص های آن در طب ایرانی

The Relationship Between Mizaj and Its Indices in Persian Medicine

عنوان: رابطه بین مزاج و شاخص های آن در طب ایرانی توضیح اجمالی: منابع طب ایرانی خصوصیات مختلف جسمی روحی و فیزیولوژیک بدن را در...