خانه برچسب‌ها دکتر سید حمید کمالی

برچسب: دکتر سید حمید کمالی

فصد در بيماري هاي کبد از ديدگاه طب سنتي ايران

فصد در بيماری های کبد از ديدگاه طب سنتی ايران

  چکیده:  در طب سنتي ايران، فصد جزء اعمال يداوي مي باشد و تجويز به جاي آن اثر درماني بارز و استفاده نابجاي آن آسيب جدي...