خانه برچسب‌ها دکتر زهره فیض آبادی

برچسب: دکتر زهره فیض آبادی

رابطه مقدار خون خارج شده طی حجامت با شرایط بیمار

رابطه مقدار خون خارج شده طی حجامت با شرایط بیمار

" رابطه مقدار خون خارج شده طی حجامت با شرایط فردی بیمار و زمان انجام آن " چکیده: اهداف: حجامت یک روش درمانی است که در...